حاشیه نگاری های آزمون پذیرش حوزه علمیه خواهران

NewsPic NewsPic

باید به کتابهای شهید مطهری مراجعه شود

NewsPic NewsPic

پیگیر ورود نیروهای با انگیزه، متعهد و ارزشی به حوزه هستیم

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی معاونت فرهنگی تبلیغی

مدارس علمیه لینک‌ها طرح مسکن ستاد تفسیردفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m