رسالت دفتر تبلیغات، تربیت مبلغ متفکر و روزآمد با ذهني آگاه و چشمی بیدار

NewsPic NewsPic

لطفاً پاي اين سفره‌هاي افطار بنشينيد

NewsPic NewsPic

مبارز تمام صحنه‌هاي انقلاب

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی سیاسی

مرکز آموزش مرکز مشاوره دفتر نخبگان و استعدادهای برتر مدارس علمیهدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m