شكوه و عظمت در انتخابات، مشت محكمي بر دهان آمريكا است

NewsPic NewsPic

بايد مقابل جريان غيرانقلابي داخل نظام ايستاد

NewsPic NewsPic

من توي دهن اين دولت مي‌زنم!

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی معاونت فرهنگی تبلیغی

مدارس علمیه لینک‌ها طرح مسکن ستاد تفسیردفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m