بازديد استاندار خراسان رضوي از مركز مديريت حوزه علميه خراسان

NewsPic NewsPic

آمادگي حوزه علميه خراسان براي رشد علمي پژوهشي استان

NewsPic NewsPic

وجود حضرت آيت الله واعظ طبسي (دامت بركاته) براي استان نعمت است

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی سیاسی

مرکز آموزش مرکز مشاوره مدارس علمیهدفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m