مرحوم عطاردي حاصل عمر خود را وقف آستان قدس رضوي كردند

NewsPic NewsPic

خطرناك‌ترين روش‌هاي نفوذ دشمن،«نفوذ جریانی و شبکه‌ای» است

NewsPic NewsPic

ما هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها نداریم و با چشمان باز، عملکردش را تحت نظر داریم

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی سیاسی

مرکز آموزش مرکز مشاوره مدارس علمیه لینک‌ها طرح مسکندفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m